INCAT Sp. z o.o. realizuje projekt “Managed Services Console – platforma operatorska do zarządzania, nadzoru i realizacji usług serwisowych w branży fintech” w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Działanie: Ścieżka SMART.  

 

  1. Opis i cele projektuWspomniany projekt zakłada realizację dwóch modułów: B+R oraz internacjonalizacji, celem opracowania i wdrożenia nowego produktu oraz umiędzynarodowienia dotychczasowego produktu firmy.W ramach założonego modułu badawczego, INCAT Sp. z.o.o. planuje opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy operatorskiej INCAT Managed Services Console (IMSC), służącej do zarządzania, nadzoru i realizacji usług utrzymaniowych w branży finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych poufnych.W ramach prac badawczych zostaną opracowane środowisko badawcze dla przetwarzania zbiorów danych oraz zmiany sposobu przydzielania uprawnień. W efekcie możliwe będzie rozwiązanie problemów dostępowych w przydzielaniu i odbieraniu przywilejów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych i analizie behawioralnej użytkowników z zastosowaniem uczenia maszynowego

Z kolei w ramach modułu internacjonalizacji INCAT Sp. z o.o planuje umiędzynarodowienie dotychczasowego produktu firmy – nowoczesnego systemu zarządzania rachunkami i transakcjami finansowymi BOS znajdującego się w aktualnej ofercie firmy.

  1. Grupa docelowa

Głównym odbiorcą ozwiązania będą krajowe i europejskie instytucje finansowe działające w środowisku regulowanym: fintech’y, czyli firmy dostarczające rozwiązania technologiczne, wspierające usługi finansowe.

3. Wartość dofinansowania projektu z UE:

9 282 109, 34 PLN